Facebook Statistics
Značka Kvality

Na Slovensku pribudnú tisíce nových miest v materských školách

11-09-2017
Foto: Na Slovensku pribudnú tisíce nových miest v materských školáchNa celom Slovensku pribudne pre škôlkarov 4780 nových miest, čo poteší najmä tisíce rodičov, ktorých deti sa doteraz do škôlky nedostali z dôvodu nedostatku miest. Vyhodnotili sme prvé dve kolá žiadostí o príspevky z fondov EÚ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Agrorezort zafinancuje rekonštrukciu 180 km ciest II. a III. triedy

23-08-2017
Foto: Agrorezort zafinancuje rekonštrukciu 180 km ciest II. a III. triedyVyhodnotili sme prvé dve kolá žiadostí o príspevky z fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy. Schválených bolo 22 projektov na celom Slovensku, z ktorých bude zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných 180 kilometrov regionálnych ciest.

V regiónoch pribudnú nové cyklotrasy

15-08-2017
Foto: V regiónoch pribudnú nové cyklotrasyV mestách a obciach na Slovensku pribudnú desiatky nových cyklotrás. Vyhodnotili sme prvú sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. V prvom kole bolo podporených 28 projektov zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. S realizáciou sa začne už tento rok.

Doprava v regiónoch sa zlepší, pribudnú prestupné terminály aj záchytné parkoviská

07-08-2017
Foto: Doprava v regiónoch sa zlepší, pribudnú prestupné terminály aj záchytné parkoviskáCelkovo 31 projektov zameraných na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy zatiaľ doručili samosprávy na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Pribudnú prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na preferenciu verejnej dopravy.

Oznam o organizovaní workshopu – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia v rámci ŠC 4.2.1

03-08-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop ...Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu

06-07-2017
Foto: Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciuVypísali sme novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov eur.


Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitných

22-05-2017
Foto: Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitnýchPoskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených takmer 68 miliónov eur.Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood