Facebook Statistics
Značka KvalityKde deti aj dospelí žijú svoju rozprávku

11-08-2016
Foto: Kde deti aj dospelí žijú svoju rozprávkuFOCUS – V Galante čakali tridsať rokov, kým sa ruina v centre mesta začala prebúdzať znova k životu. Hovoríme o renesančnom kaštieli, na ktorí sú všetci obyvatelia právom hrdí a ktorí vďaka eurofondom znova vstal takpovediac už z popola.Cesty pre žaby chránia prostredie pre ľudí

02-08-2016
Foto: Cesty pre žaby chránia prostredie pre ľudíFOCUS - Čo by sa stalo, keby žiab nebolo? V prírode účinnejšie kynožia hmyz, než všetky ľudské chemické postreky. Expertom sú na komáre. Prispievajú k čistote vôd a sú v potravinovom reťazci dôležitým článkom pre zachovanie viacerých vzácnych vtáčích druhov.

Zo schovávačky v ruine je dnes kultúrny skvost

25-07-2016
Foto: Zo schovávačky v ruine je dnes kultúrny skvostFOCUS - Druhé najväčšie mesto Slovenska sa zviditeľnilo vďaka európskym fondom v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Metropola východu SR má 22 mestských častí, ku ktorým patrí aj Krásna. Tu sa nachádzajú archeologické nálezy, ktoré sú staršie než tie, ktoré sa viažu k samotným Košiciam. Krásna je pokladnicou nielen košickej, ale aj slovenskej histórie.

Seňa ako každá dedina je aj nie je pupkom sveta

25-07-2016
Foto: Seňa ako každá dedina je aj nie je pupkom svetaFOCUS – Seňa obec v okrese Košice okolie v Košickom samosprávnom kraji žije aj problémami, ako z mladej generácie vychovať ľudí schopných sa sami o seba postarať v dnešnom často tak zložitom svete. Je to veľmi dôležité, veď dnes moderných učebných pomôcok ťažko naučíte v praxi sa uplatniť najmä deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood