Facebook Statistics
Značka Kvality

Nový domov pre opustených v Santovke

02-03-2016
Foto: Nový domov pre opustených v SantovkeFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Pomáhajú hradu a tak aj občanom v Kapušanoch

24-02-2016
Foto: Pomáhajú hradu a tak aj občanom v KapušanochFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

17-02-2016
Foto: Blaho obce Maňa je blahom aj pre EurópuFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvojaDevínsko novoveská história v nových šatách

09-02-2016
Foto: Devínsko novoveská história v nových šatáchFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Hasiči pod sopkou

26-01-2016
Foto: Hasiči pod sopkouFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja


Skúsenosť z Cilky motivuje

19-01-2016
Foto: Skúsenosť z Cilky motivujeFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Ďaleko od centra a predsa moderní

14-01-2016
Foto: Ďaleko od centra a predsa moderníFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

2. revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013

18-12-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...


V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

26-11-2015
Foto: V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situáciiFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood