Facebook Statistics
Značka Kvality

Norok ničí naše vtáctvo

02-06-2015
Foto: Norok ničí naše vtáctvoFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Zelená pre bicykel do Poľska a späť

29-05-2015
Foto: Zelená pre bicykel do Poľska a späťFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Štúrov a Dubčekov Uhrovec je európskymi dverami

27-05-2015
Foto: Štúrov a Dubčekov Uhrovec je európskymi dveramiFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Aj v malých obciach sa dejú veľké mostné zázraky

22-05-2015
Foto: Aj v malých obciach sa dejú veľké mostné zázrakyFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

20-05-2015
Foto: Zo Spišskej Belej je mestečko poučeniaFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Prezentácie Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

19-05-2015
Foto: Prezentácie Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 pripravilo informačné dni konané v Trenčíne, Trnave, Prešove, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Bratislave a v Nitre...

Hviezdny deň pre deti

19-05-2015
Foto: Hviezdny deň pre detiFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Bojnické atrakcie priťahujú

15-05-2015
Foto: Bojnické atrakcie priťahujúFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja


Slovenský malý Paríž sa po sto rokoch obnovuje

14-04-2015
Foto: Slovenský malý Paríž sa po sto rokoch obnovujeFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Protištátny punkáč za tlačiarenským strojom s cimbalistom

02-04-2015
Foto: Protištátny punkáč za tlačiarenským strojom s cimbalistomFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Marianka – utajované slovenské Lurdy

23-03-2015
Foto: Marianka – utajované slovenské LurdyFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020

12-03-2015
Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020(Trenčín, 12. marca 2015) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 odštartovalo sériu informačných dni v Trenčíne. Globálnym cieľom nového programu, ktorý nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 – 2013 – Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj ...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood