Facebook Statistics
Značka Kvality

Jelene a medvede z Poľany využívajú eurofondy

02-06-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kysucký les učí zážitkami

19-05-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

V Leopoldove sa husi už kúpu doma

15-05-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Ochranári majú v eurofondoch zelenú

11-04-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Všetko so všetkým v Skalici (cez)hranične súvisí

07-04-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

21-03-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

07-03-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Ako sa rodí les pre budúce generácie

28-02-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Projekty EÚ ako náplaste na tvári histórie

24-02-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

10-02-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Pezinské dievčatá cestujú rýchlejšie

29-01-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kde sa rodia značky

24-01-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Devínsky most v korunách stromov

08-01-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood