Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročná konferencia ROP a OPBK: Zlepšuje sa život ľudí a mení sa krajina

12-12-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Oznámenie o zverejnení revidovanej schémy štátnej pomoci

12-12-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 240/2013 vydanom dňa 12. 12. 2013...

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

06-11-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Októbrový hviezdny deň pre deti

30-10-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Slovenská vtáčia krajina

18-10-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Oznámenie o strategickom dokumente

08-04-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie...

Oznámenie

01-10-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente...Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood