Facebook Statistics

Reakcia Ministerstva pôdohospodárstva SR na vyjadrenia o legislatíve, ktorá upravuje výrobu bryndze

25-06-2010
Predseda asociácie spotrebiteľov Slovenska Miloš Lauko povedal, že: „...bryndza sa falšuje už dnes s tichou podporou Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Nebezpečné potraviny určené pre deti

15-02-2007
Foto: Nebezpečné potraviny určené pre detiÔsmi inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy dnes vykonali kontrolu pri ktorej boli nájdené medzi množstvom tovaru pre deti lízanky a žuvačky po dátume minimálnej trvanlivosti,...

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood