Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


ABCZ Brazilian Association of Zebu Breeders
Brazílska asociácia chovateľov zebu
ABEF Brazilian Poultry Exporters Association
Brazílska asociácia vývozcov hydiny
ABEF Brazilian Poultry Exporters Association
Brazílska asociácia vývozcov hydiny
ABIEC Brazilian Beef Industry and Exporters Association
Brazílska asociácia spracovateľov a vývozcov hovädzieho mäsa
ABIEC Brazilian Beef Industry and Exporters Association
Brazílska asociácia spracovateľov a vývozcov hovädzieho mäsa
ABIOVE Associaco Brasileira das Indústrias deÓleos Vegetais
Brazílske združenie výrobcov rastlinného oleja
ABIPECS Brazilian Pork Meat Industry and Exporters Association
Brazílska asociácia spracovateľov a vývozcov bravčového mäsa
ABIPECS Brazilian Pork Meat Industry and Exporters Association
Brazílska asociácia spracovateľov a vývozcov bravčového mäsa
AbL(Nemecko) Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V.
Združenie malých farmárov
ABM Australian Bureau of Meteorology
Austrálsky meteorologický úrad
ABM Australian Bureau of Meteorology
Austrálsky meteorologický úrad
ABP animal by-products, EU legislation
vedľajšie živočíšne produkty
ABS Australian Bureau of statistics
Austrálsky výbor pre štatistiku
AC Acession country
Pristupujúce krajiny
AC Acession country
Pristupujúce krajiny
ACA accession compensatory amount
výška kompenzácie pri vstupe
ACA Agricultural Council of America
Americký poľnohospodársky výbor
ACCI Australian Chamber of Commerce and Industry
Austrálska obchodná a priemyselná komora
ACCOE Associación de Comercio de cereales en Espana
Španielsky zväz obchodu s obilím
ACE Action for Cooperation in the field of Economics
Činnosť pre spoluprácu v oblasti ekonomiky

« 207 records, 11 pages, current page 2 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood