Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


RSPCA(Veľká Británia, Dánsko) Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Kráľovský spolok na ochranu zvierat
RTD Research and Technological Development
výskum a technologický rozvoj
RUMA Responsible Use of Medicines in Agriculture Alliance
Aliancia pre zodpovedné využívanie liečiv v poľnohospodárstve
RWP rural world premium
prémia pre vidiek

« 24 records, 2 pages, current page 2 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood