Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

19-10-2010
na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky

08-09-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, Banská Bystrica.

Výberové konanie na funkciu člena Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik so sídlom v Banskej Štiavnici

23-07-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.

Oznámenie výsledku výberového konania

29-06-2010
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra

25-05-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa š. p. Komárňanské pekárne a cukrárne, Komárno

23-02-2010
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 22. 02. 2010 na funkciu riaditeľa š. p. Komárňanské pekárne a cukrárne, Komárno.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho

23-02-2010
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave

27-01-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Komárňanské pekárne a cukrárne so sídlom v Komárne

13-01-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Komárňanské pekárne a cukrárne so sídlom v Komárne.

Oznámenie výsledku výberového konania

07-01-2010
Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

Oznámenie výsledku výberového konania

15-12-2009
na funkciu riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka, Nitra

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava

23-11-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre

23-11-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood