Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Komárňanské pekárne a cukrárne so sídlom v Komárne

13-01-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Komárňanské pekárne a cukrárne so sídlom v Komárne.

Oznámenie výsledku výberového konania

07-01-2010
Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

Oznámenie výsledku výberového konania

15-12-2009
na funkciu riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka, Nitra

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava

23-11-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre

23-11-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre.

Oznámenie výsledku výberového konania

01-10-2009
na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica


Oznámenie výsledku výberového konania

08-07-2009
na funkciu člena dozornej rady š. p. Hydromeliorácie Bratislava

Oznámenie výsledku výberového konania

24-06-2009
na funkciu riaditeľa výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave

Oznámenie výsledku výberového konania

03-06-2009
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra, ktoré sa konalo 02. 06. 2009.

Oznámenie výsledku výberového konania

03-06-2009
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, ktoré sa konalo 02. 06. 2009.

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady štátneho podniku Hydromeliorácie so sídlom v Bratislave

01-06-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady štátneho podniku Hydromeliorácie so sídlom v Bratislave.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave

01-06-2009
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave.