Likvidácia štátnych podnikov

Správa o priebehu likvidácie štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky k 31.12.2005

16-03-2006

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)