Likvidácia štátnych podnikov

Správa o priebehu likvidácie štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti MP SR k 31.12.2009

24-03-2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)