Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2022


Rozpočtové organizácie

Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: 

Verejný odpočet sa uskutoční v sídle PPA na Hraničnej 12, Bratislava, v zasadačke Šírava, v stredu 31. mája 2023 o 10.00 h.

Program verejného odpočtu:

  1. Verejný odpočet Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2022 vrátane hodnotenia zo strany MPRV SR.
  2. Odpovede na otázky novinárov a verejnosti k Výročnej správe PPA za rok 2022 formou e-mailu cez [email protected] (do poznámky je nutné uviesť „verejný odpočet 2022“).
  3. Na nezodpovedané otázky v čase konania verejného odpočtu budú zaslané odpovede PPA do 8 dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročná správa PPA za rok 2022 je zverejnená na webovom sídle PPA – www.apa.sk. (alebo tu)


Príspevkové organizácie

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Termín verejného odpočtu: 

Termín verejného odpočtu činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2022: 12. apríla 2023 (streda) v čase od 09:00 do 09:30 hod elektronickou formou prostredníctvom aplikácie Zoom.

Link na pripojenie:

https://us06web.zoom.us/j/84264343534?pwd=NDJJYktCaUZaK29yc1BacU9GSVpaZz09

Meeting ID: 842 6434 3534
Passcode: 193098

Verejný odpočet bude prebiehať zverejnením dokumentov na webovom sídle MPRV SR a príslušnej organizácie:

Na prípadné otázky novinárov a verejnosti bude odpovedať príslušná organizácia. Kontaktný email: [email protected]

Verejný odpočet je limitovaný časový harmonogramom, ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, MPRV SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 

Termín konania: 26. máj 2023 (piatok)

Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton

Časový harmonogram odpočtu: začiatok verejného odpočtuo 10.00 hod., predpokladané ukončenie verejného odpočtu: 11.00 hod.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 

Termín konania: 17. máj 2023 (streda) o 10:00

Miesto konania: NPPC –Trenčianska 55,  824 80 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood