Generálny tajomník služobného úradu MPRV SR

Ing. Jaroslav Regec

Narodil sa 20. marca 1963. Absolvoval Lesnícku fakultu Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Od jej skončenia sa venoval lesníckej práci.

Postupne prešiel viacerými pozíciami – technológ prípravy výroby, vedúci lesnej správy, predseda dozornej rady. Od roku 1994 bol obchodno – ekonomickým riaditeľom a konateľom súkromnej spoločnosti. V roku 2005 sa stal poslancom Prešovského samosprávneho kraja, kde pôsobil dve volebné obdobia. Svoje odborné skúsenosti zúročil ako predseda dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v rokoch 2005 – 2013 a v rokoch 2007 – 2012 ako člen správnej rady Neziskového fondu Prešovského samosprávneho kraja. Od roku 2010 pôsobí aj na komunálnej úrovni ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine. V rokoch 2010 – 2012 bol nominovaný za člena dozornej rady Východoslovenská energetika a.s. Košice.

Od 23. marca 2016 je vedúcim Služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 59266-244
e-mail: jaroslav.regec@land.gov.sk