Facebook Statistics

Generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR

Ing. Zuzana Nouzovská

Ing. Zuzana Nouzovská vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Jej doterajší profesijný život je spätý s pôsobením v slovenskom agrosektore, predovšetkým v oblasti potravinárstva, obchodu, ale aj výskumnej činnosti. V minulosti už pôsobila na agrorezorte, a to na viacerých riadiacich postoch. Naposledy bola v rokoch 2012 – 2016 generálnou riaditeľkou Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Ako riaditeľka Výskumného ústavu potravinárskeho v období 2016 – 2018 pracovala na vedeckých projektoch v oblasti potravinárstva. Pred vymenovaním do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu MPRV SR zastávala od novembra 2017 post generálnej riaditeľky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

 


 

Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 59266-249


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood