Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava L.C. Bacúch mlyn - Zámrzlá

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia sprchových kútov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava zemných ciest a zvážnic na LS Stupava, LS Lozorno a SL Sološnica

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Traktorový prepravník koní

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vstupných brán na objektoch RSLT Bánovce nad Bebravou

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Nákup sena pre potreby OZ Revúca na rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava senníkového žeriava na SP Zboj

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie strážnej služby - ochrana majetku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Topoľčianky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rozšírenie kapacity diskového poľa Hitachi

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Obnova lesníckeho náučného chodníka v rámci projektu "Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom"SKHU/1601/1.1/010 z Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Lesná cesta Svarín – Čierny Váh (SO 06), oprava

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood