Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava zemných ciest a zvážnic na LS Stupava, LS Lozorno a SL Sološnica

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Traktorový prepravník koní

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vstupných brán na objektoch RSLT Bánovce nad Bebravou

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Nákup sena pre potreby OZ Revúca na rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava senníkového žeriava na SP Zboj

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie strážnej služby - ochrana majetku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Topoľčianky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rozšírenie kapacity diskového poľa Hitachi

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Obnova lesníckeho náučného chodníka v rámci projektu "Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom"SKHU/1601/1.1/010 z Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Lesná cesta Svarín – Čierny Váh (SO 06), oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Stabilizácia brehu DVT Komov v km 1,105

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "LC Veľký Teháň - Malý Teháň, prestavba".