Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Kancelársky nábytok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
LC Kálnica, oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Garáže pre nakladače na ES Gašparovo II kolo – Protipožiarna bezpečnosť stavby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Garáže pre nakladače na ES Gašparovo II kolo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia kamerových systémov na SP Ulič a SP Zboj

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia ústredne a siete na LPM Ulič, š.p.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodávka IKT

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Budova O.O. Č. Kláštor - kotolne

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-07-2019
Názov predmetu zákazky:
LC Hlboká, oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Hájenka Podhradík – prístavba kotolne, stavebné úpravy, ÚVK, oplotenie, vodovodná prípojka a studňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-06-2019
Názov predmetu zákazky:
"Oprava strechy na Odbore malých hospodárskych zvierat v Lužiankach“ a „Oprava výťahov vo VÚP“

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie metodiky na výpočet škôd spôsobených krádežami dreva

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Softvérové licencie GIS aplikácií

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood