Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie troch štúdií uskutočniteľnosti k trom projektovým zámerom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Predajňa výrobkov z produkcie LSR, š.p. Banská Bystrica – stavebné úpravy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Nákup dermoplastických preparátov pre Lesnú školu OZ Levice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Hájenka N. Jablonka - búranie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Hospodárska budova N. Jablonka - búranie.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Maštaľ N. Jablonka - búranie.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Občerstvenie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Expedičný sklad Hontianske Nemce, spevnené plochy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava chaty Gazarka

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Garáže pre nakladače na ES Gašparovo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Plotrový papier

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Implementácia programového riešenia určeného na redukciu dát v IS SAP BW

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Poistenie majetku NPPC