Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzvy

viac

Informácia o vyhlásení výzvy

Obehovosť v kombinovaných systémoch hospodárenia s rastlinnou a živočíšnou produkciou s dôrazom na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu

Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on climate change mitigation and adaptation

Štyri ERA-NETy SusAn (systémy pre udržateľnú živočíšnu produkciu), FACCE ERA-GAS (monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva), ICT-AGRI-FOOD (agro-potravinárske systémy využívajúce IK technológie) a SusCrop (udržateľná rastlinná produkcia) v rámci medzinárodnej spolupráce spojili svoje úsilie a vytvorili iniciatívu na financovanie výskumných projektov v oblasti skleníkových plynov z poľnohospodárstva, so zameraním na obehovosť v kombinovaných systémoch hospodárenia s rastlinnou a živočíšnou produkciou a s dôrazom na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.

Spoločná výzva 2021 je zameraná na výskum v oblasti (re)-integrácie systémov hospodárenia s rastlinnou a živočíšnou produkciou s cieľom dosiahnuť obehovosť medzi uvedenými systémami a tým zvýšiť udržateľnosť hospodárenia fariem.

Spoločná výzva 2021 sa riadi jednostupňovým postupom predkladania návrhov. Termín na predloženie celých návrhov bol stanovený na 26. mája 2021, 15.00 (SELČ).

Do Spoločnej výzvy 2021 je zapojených 30 verejných financovateľov zo 16 európskych krajín, 3 asociovaných krajín a 4 ďalších krajín, vrátane mimoeurópskych krajín a medzinárodných sietí.

Zapojené financujúce strany vyčlenili na Spoločnú výzvu 2021 predbežne cca. 16 mil. Eur. Finančné prostriedky poskytnú národné/regionálne financujúce strany priamo úspešným národným/regionálnym žiadateľom.

Viac informácií, vrátane národných kritérií, možno nájsť v priloženom dokumente a na stránke: https://www.era-susan.eu/content/09032021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood