Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
16.05.2019 Výstava zhodov a trofejí z Chránenej poľovnej oblasti Poľana Lesy SR CHPO Poľana
14.05. - 16.05.2019 Študijná cesta do ČR NSRV SR+Národné lesnícke centrum+Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na SR ČR
14.05.2019 Vzdelávanie - BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj reštaurácia Kamenný Dvor-Nová Dedinka
13.05. - 24.05.2019 Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia Agroinštitút Nitra, š. p. priestory Agroinštitútu Nitra
13.05. - 14.05.2019 Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - MODUL I. Agroinštitút Nitra, š. p. priestory Agroinštitútu Nitra
13.05. - 14.05.2019 Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - MODUL II. Agroinštitút Nitra, š. p. priestory Agroinštitútu Nitra
12.05.2019 Jarná cena kobýl, Veľká jarná cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
12.05.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
11.05. - 12.05.2019 Kurz Začínajúci včelár (v prípade schválenia vzdelávacieho projektu PRV) NPPC UVč Liptovský Hrádok
10.05. - 12.05.2019 Levické poľovnícke dni Lesy SR s Odštepným závodom Levice, mestom Levice a ďalšími Zimný štadión Levice
10.05.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
09.05.2019 Predvýber žrebcov GR NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
09.05.2019 Informačné stretnutie MAS - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj budova Úradu PSK Prešov
09.05.2019 Farmárske trhy Nitra Regionálna anténa NSRV SR pre Nitrianksy kraj Nitra - Galéria Mlyny
08.05.2019 Rodinné výlety NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
08.05.2019 Rybárske preteky - Bulkovec Lesy SR, š.p. Bulkovec
07.05.2019 Lesnícke dni v Košiciach LESY SR Košice
07.05.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
06.05.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
05.05.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Šurany
04.05. - 05.05.2019 Kurz Chov včelích matiek NPPC Kráľová pri Senci
04.05. - 05.05.2019 Celoslovenské dni poľa a poľnohospodárska výstava NPPC-VÚRV Piešťany - spoluorganizátor Dvory nad Žitavou
03.05.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
01.05. - 31.05.2019 NAJ slovenský chov NPPC-VÚŽV Nitra Oponice
01.05. - 31.05.2019 CHOVATEĽSKÝ DEŇ PINZGAUSKÉHO DOBYTKA - výstava spoluorganizátor - NPPC-VÚŽV Nitra Podtureň


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood