Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
27.03.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
27.03.2019 Moderný AGROBIZNIS - konferencia spoluorganizátor - NPPC-VÚŽV Nitra AGROKOMPLEX výstavníctvo Nitra, kongresová hala K
27.03.2019 Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv Welness & Relax centra, Palárikovo RA NSRV SR pre Nitriansky kraj
26.03.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
26.03. - 30.03.2019 Agrosalón /7.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
26.03.2019 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+ Hotel LUX, BB RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj
25.03.2019 Seminár k aplikácii GSAA Agroinštitút Nitra priestory Agroinštitútu Nitra
25.03.2019 ,,Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve - vzdelávací seminár Agroinštitút Nitra NSRV SR
21.03.2019 Medzinárodný deň lesov Lesy SR nie je ešte určené
20.03.2019 Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD Regionálna anténa NSRV SR pre Nitrianksy a Trnavský kraj Kolozsi Ranch, Žihárec
20.03.2019 Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Košice
20.03.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
20.03.2019 Agroenviromentálno - klimatické opatrenie Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
18.03.2019 Venerovský memoriál areál FIS na Štrbskom Plese Štátne lesy TANAPU
18.03.2019 Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
18.03.2019 Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
17.03.2019 Výstava - Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí Múzeum vo Sv. Antone v sýpke pri kaštieli
17.03.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
14.03. - 15.03.2019 Študijná cesta do Poľska NSRV SR Poľsko
13.03.2019 Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z. Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
12.03.2019 Aktuálne témy v poľnohospodárstve NSRV SR pre Trnavský kraj Šoporňa
12.03.2019 Burza výsledkov vedy a výskumu NPPC a využitie ich inovatívneho potenciálu pri formovaní strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2021-2027 NPPC Bratislava, Trenčianska 55
10.03.2019 LESY SKI CUP - Donovalský psík Donovaly LESY SR
09.03.2019 Klobásový festival NSRV SR pre Trnavský kraj Dunajská Streda
08.03.2019 Klub mladých farmárov - východ ASYF a NSRV SR pre Prešovský kraj Drienica


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood