Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
13.07.2019 XVIII. Deň stromu Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
05.07. - 07.07.2019 MSR Drezúra - deti, ml.st. juniori, ml. jazdci, seniori NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
01.07. - 31.07.2019 Predstavenie - Leto s Paradájz Pikčr Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
01.07. - 31.07.2019 Výstava ovocia a liečivých rastlín NPPC - VÚRV Piešťany
30.06.2019 Dostihy NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
30.06.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Topoľčianky
29.06.2019 Hurá leto 2019-domadické hry Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Domadice
27.06. - 28.06.2019 Kurz Inseminácia včelích matiek NPPC UVč Liptovský Hrádok
23.06.2019 Zlatý bičík Závodisko š.p. závodisko Bratislava
23.06.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.06.2019 Dni Petržalky Závodisko š.p. závodisko Bratislava
21.06. - 22.06.2019 Ekofestival /2.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
20.06.2019 Prehliadka zhodov z Chráneného poľovného revíru Nízke Tatry Lesy SR Lesná správa čierny Váh
19.06.2019 Detské dni svätého Huberta Múzeum svätého Antona areál ZŠ a MŠ Hella v Štiavnických Baniach
09.06.2019 Dostihy NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
09.06.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Topoľčianky
08.06. - 09.06.2019 Dog Days Závodisko š.p. závodisko Bratislava
07.06. - 09.06.2019 Medzinárodná výstava psov Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
06.06. - 07.06.2019 Kurz Chov včelích matiek NPPC UVč Liptovský Hrádok
02.06.2019 41. Turf-gala Závodisko š.p. závodisko Bratislava
01.06. - 30.06.2019 Deň poľa repky ozimnej NPPC-VÚRV-VŠS Malý Šariš Malý Šariš
01.06. - 30.06.2019 Deň zdravia NPPC-VÚRV Piešťany - spoluorganizátor Trenčianske Teplice
01.06.2019 DOD Biosférickej rezervácie Poľana spoluorganizátor LESY SR Areál amfiteátra Detva
01.06. - 30.06.2019 Udržateľný manažment pôd vo svetle globálnych výziev - odborný seminár NPPC-VÚPOP Bratislava - spoluorganizátor Bratislava
01.06. - 02.06.2019 Parkúrové preteky NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood