Facebook Statistics

Podujatia

Deň poľa

20-05-2019

Nepremeškajte 25. Deň poľa zameraný na krmoviny spojený s výstavou poľnohospodárskej techniky a seminárom, ktorý sa koná za spolupráce NPPC – VÚTPHP a PPA dňa 23. mája 2019 v obci Liptovský Ondrej.

Na výstave môžete vidieť technologické linky pre zber krmovín, ktoré pozostávajú z kosačiek, rozhadzovačov a riadkovačov krmovín, zberacích vozov, zberacích lisov, rezačiek a obalovačiek, oplôtkové systémy, náhradné diely, obalová technika a agro pneumatiky.

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood