Facebook Statistics

Podujatia

Deň stromu

02-08-2019

Otvorenie podujatia sa už tradične spája s príhovormi organizátorov a vyznaných hostí. Aj tento rok prijala pozvanie do Vydrovskej doliny ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ktorá sa vo svojom príhovore venovala najmä detailnejšie popísaniu súčasného stavu lesníctva a poďakovala všetkým lesníkom, pre ktorých je ich práca poslaním.

Neoddeliteľnou súčasťou Dňa stromu je aj tradičné ocenenie osobnosti, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o zveľaďovanie a rozvoj lesníctva na Slovensku. Túto anketu vyhlasuje od roku 2007 Slovenská lesnícka komora v spolupráci s LESMI SR. Víťazom 13. ročníka Ceny Jozefa Dekreta Matejovie pre rok 2019 sa stal Ing. Ján Bavlšík, za svoj celoživotný prínos v rozvoji hospodárskej úpravy lesov na Slovensku na rôznych pracovných pozíciách, či už ako radový taxátor alebo vedúci pracovník na celoslovenskej úrovni.

Ako predchádzajúce roky, ani tento nechýbala výsadba stromu roka. Tento rok túto česť získala významná priekopnícka drevina Jarabina vtáčia, ktorú zasadila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná spoločne s generálny riaditeľ LESOV SR Marianom Staníkom. Obaja zároveň na začiatku skanzenu odhalili v novovysadenom Lipovom hájiku pri príležitosti blížiaceho sa 20. výročia vzniku LEOSV SR pamätný kameň s vytesanými rokmi 1999 – 2019.

Obohatením tohoto slávnostného dňa sa stalo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi štátnym podnikom LESY SR a Slovenským zväzom včelárov. „Tento deň sme využili aj
na podpis memoranda so slovenským zväzom včelárov. Chceme spolupracovať v oblasti Opätovného oživenia chovu včiel a produkovania medu v lesnom prostredí,“ uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Marián Staník. „Pre nás je to veľká pomoc. Dostaneme včely do prostredia, ktoré je im prirodzené. Včely majú v lese doslova švédske stoly. Máme viac ako 120 druhov rastlín s veľkou škálou peľu, ktorý potrebujú. Jednotvárna strava včiel, ako sú monokultúry repky či slnečnice, sa potom prejaví aj na zdraví včiel,“ povedal Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov. Okrem zdravia včelstiev je cieľom aj produkcia slovenského lesného medu, ktorý je jeden z najkvalitnejších medov na svete.

„Slovenský med z lesa je výnimočný vo svete. Tento med má v sebe široké spektrum štiav
z rastlín. Základ tvorí malina, potom medovica živočíšneho pôvodu, ako napríklad výlučky vošiek a puklíc. Lesný med je aromatickejší, je v ňom cítiť les,“ dodáva Milan Rusnák.

Osobnosť Jozefa Dekreta Matejovie je v lesníckych kruhov veľmi vážená. Pri príležitosti 245. výročia jeho narodenia bola na Dni stromu uvedená do života novú kniha s názvom Život zasvätený lesu. Autormi tejto významnej publikácie sú pani Eva Furdíková a nestor slovenských lesníkov a ochranárov, polyhistor, laureát Ceny J. D. Matejovie v roku 2009 Júliua Burkovský. Knihu semienkami smrekovca opadavého pokrstil profesor Milan Saniga a Pavol Datko, rodák
z Čierneho Balogu, žijúci v Kanade, ktorý sa postaral o to, aby kniha mohla byť na svete. V diele je zhmotnená takmer 4-ročná práca autora vyhľadávaná v matrikách, archívoch, knižniciach, múzeách či v teréne. „Od poslednej vydanej publikácie o J. D. Matejovie uplynulo už 45 rokov, ale myslím, že v novej knihe si každý nájde niečo zaujímavé. Ďakujem vydavateľom štátnemu podniku LESY SR a Slovenskej lesníckej komore, ktoré sú pokračovateľmi dekrétovskej tradície u nás,“ povedal Július Burkovský.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood