Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Bednárová, Ing. Karolína 0060.00 59266-276
Belás, Ing. David 0810.00 59266-556
Belešová, Ing. Svetlana 0920.00 59266-457
Beličák, Ing. Martin 0640.00 59266-201
Bencko, Mgr. Martin 0510.00 59266-395
Benčúriková, Ing. Zuzana 0830.00 59266-291
Bendlová, Ing. Viera 0321.00 59266-212
Benková, Mgr. Petra 0280.00 59266-320
Beňo Martin 0272.00 59266-128
Benová, Mgr. Tímea 0410.00 59266-414

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood