Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Gulčík, Ing. Karol 0652.00 59266-299
Haganová, Ing. Iva 0910.00 59266-443
Halásová, Ing. PhD. Monika 0510.00 59266-371
Haluška, Ing. Ján 0620.00 59266-430
Hanulíková, Mgr. Petra 0613.00 59266-314
Hanulová, Mgr. Zuzana 0321.00 59266-703
Harmaniak, Ing. Pavol 0760.00 59266-525
Harsová, Mgr. Tatiana 0930.00 59266-250
Haščák, JUDr. Henrich 0010.00 59266-515
Havaldová, Mgr. Alica 0024.00 59266-347

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood