Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Heveši, JUDr. Mgr., MBA Andrea 0025.00 59266-473
Hiľovský, Ing. Ľubomír 0760.00 59266-509
Hirková Božena 0330.00 59266-155
Híveš, Ing. Juraj 0620.00 59266-288
Hlinková, Mgr. Simona 0060.00 59266-293
Hnatová, Ing. Vladimíra 0652.00 59266-274
Horeličanová, Ing. Lucia 0510.00 59266-446
Horeličanová, Ing. Lucia 0510.00 59266-446
Hörömpöli, JUDr. Filip 0250.00 59266-574
Horváth Richard 0243.00 59266-104

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood