Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Hosťovecká, Mgr. Adriana 0140.00 59266-309
Hovorková, Mgr. Daniela 0010.00 59266-480
Hózová, Ing. Ľubica 0810.00 59266-564
Hreňová, Ing. Jana 0930.00 59266-229
Hricková, Ing. Michaela 0030.00 52961-769 59266-158
Hricová Milena 0243.00 59266-145
Hrnčiarová, JUDr. Lenka 3020.00 59266-410
Hroššová, JUDr. Lucia 0770.00 59266-571
Hrušovská, Ing. Tatiana 0272.00 59266-118
Hruštincová, PhDr. Jana 0210.00 59266-217

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood