Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Becková, Ing. Alexandra 208 1023.00 58317-281
Bednáriková, JUDr. Laura 405/C, 4.p. 0420.00 59266-417
Bednáriková, JUDr. Lucia 104/C,1.p. 0260.00 59266-252
Bednárová, Ing. Karolína 223/C,2.p. 0060.00 59266-276
Beláčik, Ing. Vladimír 311 1031.00 58317-178
Beluský, Ing. Erik 315/C,3.p. 0024.00 59266-347
Bencko, Mgr. Martin 439/A,4.p 0510.00 59266-342
Bendlová, Ing. Viera 120/C,1.p. 0320.00 59266-212
Benko, Mgr. Martin 601 0905.10 58317-445
Benková, Mgr. Petra 335/A, 3.p. 0280.00 59266-320


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood