Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Bernadovičová, Ing. PhD. Slávka 0720.00 59266-514
Besler, Mgr. Matej 0520.00 59266-557
Blahovcová, Bc. Ľudmila 0242.00 59266-115
Boďová, Ing. Renáta 0510.00 59266-370
Boháčová, Ing. Eva 2002.00 02/59266-412
Bohunová, Ing. Petra 0242.00 59266-166
Borza, Mgr. Andrej 0230.00 59266-593
Bosáková, Mgr. Oľga 0410.00 59266-406
Botík Juraj 0242.00 59266-146
Botík Pavol 0242.00 59266-146

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood