Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Brezinová, Mgr. Lenka 533/A,5.p. 0092.00 59266-454
Bruchter, Ing. Štefan 545/B,5.p. 0620.00 59266-444
Bružeňák, Ing. Viliam 635/B,6.p. 0614.00 59266-589
Brzobohatá Janka 15/C, prízemie 0242.00 59266-125
Bugár, Ing. Jozef 408/C,4.p. 3010.00 59266-420
Burda Peter údržba/suterén 0241.00 59266-104
Burda, Ing. PhD. Marek 463/B,4.p. 0510.00 59266-372
Burianová, Ing. Viera 501/C, 5.p. 0025.00 59266-487
Buzinger, JUDr. Tomáš 421/C,4.p. 0420.00 59266-408
Cabanová, Mgr. Lucia 534/A,5.p. 0092.00 59266-450