Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Botík, ml. Pavol 0243.00 59266-146
Branderský, Mgr. Roman 0273.00 59266-171
Brezina, Mgr. Slavomír 0420.00 59266-448
Brodová, Ing. PhD. Martina 0920.00 59266-458
Bruchter, Ing. Štefan 0620.00 59266-444
Bružeňák, Ing. Viliam 0614.00 59266-589
Bugár, Ing. Jozef 3010.00 59266-420
Burda Peter 0243.00 59266-104
Burda, Ing. PhD. Marek 0510.00 59266-372
Burianová, Ing. Viera 0025.00 59266-487

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood