Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Capeková, Ing. PhD. Lenka 452/A,4.p 0520.00 59266-560
Círia, Mgr. František 101/C,1.p. 0640.00 59266-236
Czinegová Jana 20/C, prízemie 0241.00 59266-106
Cziráková, Mgr. Miriam 517/B,5.p. 0330.00 59266-463
Čalfa, JUDr. Róbert 436/A,4.p. 3000.00 59266-200
Čapkovičová, Mgr. Katarína 159/B, 1.p. 0210.00 59266-173
Čarný, Ing. Alexander 620/C, 6.p. 0710.00 59266-518
Čermáková, Ing. Marta 441/A,4.p 0510.00 59266-353
Červenec, Ing. Róbert 45/B,prízemie 0230.00 59266-177
Červeňová, Bc. Martina 340/A,3.p. 0340.00 59266-321