Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Čalfa, JUDr. Róbert 0410.00 59266-200
Čarný, Ing. Alexander 0710.00 59266-518
Čermáková, Ing. Marta 0510.00 59266-353
Červenec, Ing. Róbert 0274.00 59266-177
Červeňová, Bc. Martina 0340.00 59266-321
Čistá Miloslava 0210.00 59266-205
Čižmárová, Ing. Zuzana 0840.00 59266-291
Čukan, Mgr. Martin 0271.00 59266-124
Čukanová, JUDr. Katarína 0025.00 59266-132
Čulík, Ing. Peter 0024.00 59266-470

Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood