Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Čistá Miloslava 126/b.B,1.p. 0210.00 59266-205
Čižmárová, Ing. Zuzana 722/C,7.p. 0830.00 59266-291
Čukanová, JUDr. Katarína 302/C,3.p. 0025.00 59266-132
Čulík, Ing. Peter 511/C,5.p. 0024.00 59266-470
Čumová, Mgr. Lucia Zvolen 0091.00 59266-395
Demovičová Jarmila 730/b.B,7.p. 0810.00 59266-572
Dérerová, Ing. Anna 110/C,1.p. 0340.00 59266-238
Dóczy, Ing. PhD. Jozef 626/B,6.p. 0750.00 59266-510
Dorica, Mgr. Marek 526/A,5.p. 0091.00 497
Drímajová, Ing. PhD. Zuzana 116/C,1.p. 0310.00 59266-216