Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Dúžeková, Mgr. Alexandra 345C/B,3.p. 0100.00 59266-309
Dvořáková Viera 16/C,prízemie 0330.00 59266-149
Džadoňová, Ing. Judita 117 2001.00 02/59266-376
Egyedová, Ing., PhD. Andrea 345J/B, 3.p. 0130.00 59266-300
Fabián Andreas 218, 2.p. 0060.00 59266-281
Fabianová Jana 51/B, prízemie 0241.00 59266-750
Fabriciusová, Ing. PhD. Vladimíra 506B/C,5.p. 0200.00 59266-246
Falťan, Mgr. Juraj 544/B,5.p. 0420.00 59266-317
Fecko, Ing. Martin 251/B, 2.p. 0010.10 59266-506
Fecková, Mgr. Blanka 536/A,5.p. 0091.00 59266-448