Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Gábrišová Marcela 0010.10 59266-505
Gaburová, Bc. Katarína 0030.00 59266-156
Gajdoš, Ing. Andrej 0010.20 59266-481
Galinski, Ing. Marek 0340.00 59266-313
Gálisová, Ing. Janette 0024.00 59266-468
Galková Daniela 0010.20 59266-480
Garaj, Ing. Miroslav 2001.00 02/59266-378
Gergeľová, Ing. Zuzana 0620.00 59266-432
Gilanová, PhDr. Zuzana 0024.00 59266-185
Glváčová, Dr., Ing. Elena 0510.00 59266-369

Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood