KORONAVÍRUS

Ako označovať vozidlá prepravujúce krmivá a hygienické pomôcky

27-03-2020
Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča prepravcom používať na viditeľných miestach určené piktogramy

Opatrenia ÚKSÚP na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19

26-03-2020
Na základe aktuálnych opatrení prijatých v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 a vo všeobecnom záujme eliminovať riziko nákazy a šírenie tejto prenosnej choroby ÚKSÚP zavádza do odvolania opatrenia

Opatrenia PPA na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19

26-03-2020
V nadväznosti na opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia Covid – 19 prijaté Ústredným krízovým štábom SR a v záujme ochrany verejného zdravia zaviedla PPA prevádzkové opatrenia

Aktuálne opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a vládou SR

26-03-2020
Aktualizované: 6.4.2020

Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat

26-03-2020
Chovy hospodárskych zvierat sú miestom, kde sa vyžaduje stála prítomnosť personálu často vyžadujúca špecifické schopnosti a zručnosti. V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že tento vírus cirkuluje u zvierat v SR.

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia koronavírusu pri predaji potravín

26-03-2020
Aktualizované: 24.3.2020

Ako označovať vozidlá prepravujúce potraviny, zvieratá a technológie

26-03-2020
Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča prepravcom používať na viditeľných miestach určené piktogramy

Oznámenie Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov"

26-03-2020
Všetky vnútorné hranice EÚ by mali zostať otvorené pre nákladnú dopravu a musí sa zaručiť dodávateľský reťazec pre základné výrobky

ŠVPS SR dočasne prerušuje kontrolu uvádzania krajiny pôvodu potravín

26-03-2020
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, že vzhľadom na pandémiu Covid – 19 dočasne nebude vykonávať kontrolu uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky v označení potraviny

Prenáša sa Covid-19 potravinami a predmetmi?

26-03-2020
Vo všeobecnosti nie sú ľudské koronavírusy na suchých povrchoch zvlášť stabilné. K inaktivácii v suchých podmienkach zvyčajne dochádza v priebehu niekoľkých hodín až niekoľkých dní.

Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​

26-03-2020
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti s pandémiou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2, vyvracia viaceré nepodložené MÝTY.

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

17-03-2020
V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), prijalo od dnešného dňa MPRV SR interné opatrenia.