Facebook StatisticsVýzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a odstránenie havarijného stavu kanalizačných zvodov v priestoroch mužských toaliet (III. poschodie, blok B) v budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, Bratislava a rekonštrukcia kúpeľní v dvoch apartmánoch na ubytovni MPRV SR na Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu 54, Bratislava

Výmera svetových lesov má vzrásť do roku 2030 o tri percentá

27-01-2017
Foto: Výmera svetových lesov má vzrásť do roku 2030 o tri percentáNew York/ Bratislava, 27. január 2017 – Po celotýždňovom rokovaní prijali delegáti zo 197 krajín na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) prvý Strategický plán pre svetové lesy v histórii. Európsku úniu zastupoval v rámci pokračujúceho predsedníctva SR v oblasti lesov lesnícky expert zo Slovenska. Plán sa podarilo presadiť vďaka intenzívnym aktivitám slovenskej agrárnej diplomacie pri príprave spoločnej pozície EÚ počas slovenského predsedníctva v minulom roku. EÚ je globálnym lídrom v boji proti odlesňovaniu a degradácii lesov vo svete.

Značka kvality SK má na veľtrhu Danubius Gastro nezastupiteľné miesto

27-01-2017
Foto: Značka kvality SK má na veľtrhu Danubius Gastro nezastupiteľné miestoBRATISLAVA 27. 1. 2017 – Kvalitné slovenské potraviny? Jednoznačne ich zaručuje Značka kvality SK alebo SK GOLD. Aktuálne ponúka až 1223 výrobkov. Neustále narastá aj zoznam nových záujemcov o status držiteľa značky, aktuálne je 151 držiteľov. Všetky informácie ohľadom Značky sa osobne dozviete aj počas 24. ročníka veľtrhu Danubius Gastro v stánku Značky kvality až do nedele 27. januára v Inchebe.Výzva na predkladanie ponúk

26-01-2017
Názov predmetu zákazky:
Upratovanie vonkajších priestorov v okolí administratívnych budov MPRV SR


Technické stretnutie k žiadostiam na Novel Food

26-01-2017
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín organizuje technické stretnutie k žiadostiam týkajúcich sa Novel Food, ktoré sa bude konať dňa 6.3.2017 v Parme, Taliansko.

Horizon 2020 – priority úradu EFSA

26-01-2017
V roku 2011 Európska komisia ustanovila program Horizon 2020, ďalší v sérii Rámcových Programov pre výskum a inovácie. Prvé výzvy boli vyhlásené v roku 2014. Horizon 2020 má stanovené 3 hlavné výskumné priority. Na plnení priorít sa podieľa aj úrad EFSA, ktorý vďaka konzultáciám s Poradným fórom, Vedeckou Komisiou a svojimi Vedeckými Panelmi a sieťami identifikoval 5 oblastí záujmu, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti potravín a krmív...

Stanovisko k hodnoteniu možnej integrácie plazmidovej DNA vakcíny CLYNAV do genómu lososa

26-01-2017
Európska komisia požiadala úrad EFSA o preskúmanie nových informácií a dát poskytnutých spoločnosťou Elanco, súvisiacich s možnou intergáciou plazmidovej DNA vakcíny CLYNAV do genómu lososa atlantického a vyjadrenie stanoviska, či úrad EFSA súhlasí so závermi spoločnosti ELANCO...

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood