Facebook Statistics

Gabriela Matečná na rokovaní ministrov V4+4: Bez spoločného riešenia na úrovni EÚ sa nepohneme

10-05-2016
Foto: Gabriela Matečná na rokovaní ministrov V4+4: Bez spoločného riešenia na úrovni EÚ sa nepohneme(Praha, 29.4.2016) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa zúčastnila stretnutia rezortných ministrov krajín V4+4. Hlavnými témami boli najmä kritická situácia na trhu s mliekom a dvojaká kvalita potravín.

Gabriela Matečná na rokovaní ministrov V4+4: Bez spoločného riešenia na úrovni EÚ sa nepohneme

10-05-2016
(Praha, 29.4.2016) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa zúčastnila stretnutia rezortných ministrov krajín V4+4. Hlavnými témami boli najmä kritická situácia na trhu s mliekom a dvojaká kvalita potravín.

Agrárnu vedu na Slovensku podporí OECD aj v roku 2017

25-04-2016
Foto: Agrárnu vedu na Slovensku podporí OECD aj v roku 2017Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 15. apríla 2016 výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v roku 2017. Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP).

Ministri poľnohospodárstva OECD diskutovali o globálnych výzvach

08-04-2016
Foto: Ministri poľnohospodárstva OECD diskutovali o globálnych výzvach Na stretnutí ministrov poľnohospodárstva krajín OECD rezonovali aktuálne globálne výzvy, ktorým čelia jednotlivé sektory poľnohospodárstva a potravinárstva. Slovensko zastupovala na výbore OECD pre poľnohospodárstvo v parížskom sídle OECD ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Medzinárodná vedecká konferencia na Slovensku s finančným krytím OECD

08-12-2015
Foto: Medzinárodná vedecká konferencia na Slovensku s finančným krytím OECD(Nitra, 3. – 4. december, 2015) Medzinárodná vedecká konferencia na Slovensku, ktorá mala za cieľ diskutovať najmä o udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi...

OECD 360 - Ako sa darí Slovensku?

30-04-2015
OECD v spolupráci so Stálou misiou SR pri OECD v Paríži vydala informačnú brožúru „Ako sa darí Slovensku?“. Brožúra je súčasťou novej série „OECD 360“, ktorá v oficiálnych jazykoch členských štátov približuje analýzy a údaje z vlajkových publikácií OECD a ...

OECD bude pokračovať v podporovaní agrárnej vedy aj v roku 2016

16-04-2015
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v týchto dňoch vyhlásila výzvu na individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho výskumného programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2016...

Oznam

02-03-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Výberové konania do Panela expertov na vysokej úrovni pri Výbore OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (HLPE)

13-01-2015
V októbri 2009 bol vytvorený Panel expertov na vysokej úrovni pre potravinovú bezpečnosť a výživu (HLPE) ako podporné teleso pre Výbor OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS). Panel produkuje správy na témy zadané výborom CFS, kde hodnotí aktuálny stav potravinovej bezpečnosti a výživy, poskytuje nezávislú analýzu, identifikuje hlavné problémy a navrhuje opatrenia pre členov CFS...

Druhá medzinárodná konferencia o výžive (ICN2), Rím, 19. – 21. november 2014

14-11-2014
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) organizujú Druhú medzinárodnú konferenciu o výžive (ICN2), na ktorú boli pozvaní ministri poľnohospodárstva a zdravotníctva, ale aj hlavy štátov a vlád, významní predstavitelia medzinárodných a mimovládnych organizácií ako aj ďalší zainteresovaní aktéri.

1.Zasadnutie Výkonnej rady WFP

14-02-2014
Foto: 1.Zasadnutie Výkonnej rady WFPČlenovia predsedníctva Svetového potravinového programu sa stretli na prvom riadnom zasadnutí Výkonnej rady WFP – World Food Programme v tomto roku. Slovenskú republiku zastupovala Marieta Okenková, stála predstaviteľka SR pri FAO.

Oznam

13-08-2013
SACC MagazineSlovensko-Ázijská Obchodná Komora začína vydávať svoj časopis SACC Magazine, s cieľom podpory vzájomnej hospodárskej spolupráce s ČÍNSKOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU (ČĽR).

Výzva OECD na predkladanie žiadostí o vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva

19-06-2013
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyhlásila výzvu na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) v roku 2014 ...

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood