Facebook Statistics

Zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH

13-06-2017
Foto: Zasadnutie Rady ministrov AGRIFISHRada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) na svojom zasadnutí v Luxemburgu rokovala o ekologickom poľnohospodárstve, situácii na poľnohospodárskych trhoch a v sektore cukru, uzatvorení obchodnej dohodu s MERCOSUR-om a iniciatíve na zvýšenie pestovania sóje.

Výnimky na bioprodukty sú neprijateľné

12-06-2017
Foto: Výnimky na bioprodukty sú neprijateľnéSlovensko nesúhlasí s návrhom nového nariadenia EÚ o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov. Hrozí totiž, že by sa zlegálnil výskyt nepovolených látok v bioprodukcii.

Spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti rozvoja chovu hovädzieho dobytka spečatil podpis dohody chovateľských organizácií

07-06-2017
Foto: Spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti rozvoja chovu hovädzieho dobytka spečatil podpis dohody chovateľských organizáciíŠtátny tajomník Gabriel Csicsai inicioval dohodu o spolupráci pri šľachtení a plemenitbe Maďarského stepného dobytka. Dohoda, ktorú podpísali zväzy chovateľov vo Veľkých Raškovciach, položí základ pre rozvoj tohto plemena na Slovensku.

Prioritou sú silná spoločná poľnohospodárska politika aj ochrana pôdy, zhodli sa ministri Vyšehradskej skupiny

02-06-2017
Foto: Prioritou sú silná spoločná poľnohospodárska politika aj ochrana pôdy, zhodli sa ministri Vyšehradskej skupinyEurópska únia potrebuje silnú, dvojpilierovú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ktorá podporuje rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž, ziskovosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ. Zhodli sa na tom ministri poľnohospodárstva na rozšírenom zasadnutí Vyšehradskej skupiny V4+3, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave.

Medzinárodné stretnutie k dvojakej kvalite potravín

30-05-2017
Foto: Medzinárodné stretnutie k dvojakej kvalite potravín​Výsledky testovania potravín a posilnenie vzájomnej spolupráce krajín strednej a východnej Európy v otázke dvojakej kvality potravín, bola hlavnou náplňou rokovania na úrovni štátnych tajomníkov, generálnych riaditeľov ministerstiev a odborníkov z krajín V4+2.

Matečná: Slovensko sa musí začať pripravovať na nízkouhlíkové, udržateľné biohospodárstvo

23-05-2017
Foto: Matečná: Slovensko sa musí začať pripravovať na nízkouhlíkové, udržateľné biohospodárstvoMinistri poľnohospodárstva krajín Európskej únie rokovali v hlavnom meste Malty o dopade klimatických zmien, zdrojoch pitnej vody a výzvach, ktoré z nich vyplynú pre zásobovanie obyvateľov Európskej únie potravinami.

Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“

22-05-2017
Foto: Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“Projekt podporujúci oblasť vzdelávania, cestovania, kultúry a životného prostredia v oblasti slovensko-poľského pohraničia.


Zverejnenie 2. výzvy na predkladanie projektov pre program ENI CBC 2014-2020

19-05-2017
Foto: Zverejnenie 2. výzvy na predkladanie projektov pre program ENI CBC 2014-2020Úrad predsedu vlády Maďarska v Budapešti, ktorý je riadiacim orgánom pre Program Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina - Program ENI CBC PROGRAMME 2014-2020 v spolupráci so spoločným technickým ...

Vyhlásenie vyzvania č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov

17-05-2017
Foto: Vyhlásenie vyzvania č.  INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektovDňa 17.5.2017 program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na svojom webovom sídle www.sk-cz.eu vyhlásil vyzvanie č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov.

Podpora OECD pre agrárnu vedu pokračuje

25-04-2017
Konferencia SPU v Nitre, ktorá bola v roku 2015 podporená zo zdrojov OECDOrganizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií na rok 2018.

G. Matečná: Farmári v celej EÚ majú mať rovnakú výšku priamych platieb

13-03-2017
zľava – Rolandas Taraškevičius, viceminister pre poľnohospodárstvo Litvy, István Nagy, štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva Maďarska, Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Krzysztof Jurgiel, minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka PoľskaMinistri poľnohospodárstva krajín V4 a Litvy rokovali spoločne s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philom Hoganom o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie po roku 2020.

Ministerka predstavila v Bruseli výsledky testov dvojakej kvality potravín

08-03-2017
Foto: Ministerka predstavila v Bruseli výsledky testov dvojakej kvality potravínMinisterka Gabriela Matečná dnes na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo EÚ predstavila výsledky testu dvojitej kvality potravín.

Ministerku Gabrielu Matečnú ocenili francúzskym štátnym vyznamenaním

27-02-2017
Foto: Ministerku Gabrielu Matečnú ocenili francúzskym štátnym vyznamenanímFrancúzsky minister poľnohospodárstva, agropotravinárstva a lesníctva Stéphane Le Foll udelil ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriele Matečnej Rad za zásluhy v poľnohospodárstve najvyššej triedy.

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood