Facebook Statistics

V prvom rade musíme chrániť domáci európsky trh

27-01-2017
José Herrera, minister udržateľného rozvoja, životného prostredie a klimatické zmeny Malty a aktuálne predseda rady ministrov AGRIFISH s Gabrielou Matečnou, ministerskou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Ministri poľnohospodárstva EÚ rokovali o medzinárodných dohodách a ich vplyve na poľnohospodárstvo a potravinárstvo EÚ. Témou boli aj situácia na trhoch a epidémia vtáčej chrípky. SR pokračuje v boji proti nekalým obchodným praktikám.

Slovenské predsedníctvo významne ovplyvnilo európske poľnohospodárstvo

25-01-2017
Foto: Slovenské predsedníctvo významne ovplyvnilo európske poľnohospodárstvoSlovensko v oblasti poľnohospodárstva dosiahlo počas polročného predsedníctva v Rade Európskej únie významné úspechy. V boji proti nekalým obchodným praktikám závermi Rady a zaradením tejto témy do pracovného programu Európskej komisie dosiahlo historický pokrok.

G. Matečná v OSN: Podpora rodovej rovnosti nie je prínosom len pre ženy, ale pre celú spoločnosť

16-12-2016
Foto: G. Matečná v OSN: Podpora rodovej rovnosti nie je prínosom len pre ženy, ale pre celú spoločnosťMinisterka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná vystúpila na pôde Organizácie spojených národov a jej Inštitúcie pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci (FAO) v rámci podujatia „Postavme sa spolu s vidieckymi ženami do boja za ukončenie hladu a chudoby“ organizovanom Slovenskom v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie.

Európska legislatíva proti nekalým obchodným praktikám

13-12-2016
Foto: Európska legislatíva proti nekalým obchodným praktikámRada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ jednohlasne schválila prelomový materiál slovenského predsedníctva, otvárajúci dvere k spoločnému postupu v boji proti nekalým obchodným praktikám na celoeurópskej úrovni.

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien sú stredobodom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

13-12-2016
Agenda 2030 predstavuje budúcnosť, v ktorej nikto nezostane pozadu a chudoba a hlad vo všetkých formách budú odstránené. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien sú stredobodom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Ministerstvo pôdohospodárstva otvorilo možnosť získať finančné prostriedky na cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom

13-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom. Zamerané sú na výskum a inovácie, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, udržateľné dopravné riešenia a posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce. Na výzvy je vyčlenených 57 miliónov eur.

Pozvánka „POSTAVME SA SPOLU S VIDIECKYMI ŽENAMI DO BOJA ZA UKONČENIE HLADU A CHUDOBY"

12-12-2016
Foto: Pozvánka „POSTAVME SA SPOLU S VIDIECKYMI  ŽENAMI  DO BOJA ZA UKONČENIE HLADU  A CHUDOBY"

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej ÚnieEurópska komisia Vás s potešením pozývajú na podujatie na vysokej úrovni.
OECD zasadala v Bratislave

08-12-2016
Foto: OECD zasadala v BratislaveBratislava, 5.-7.12.2016 – Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu zasadla 5.-7.12.2016 v Bratislave. Zasadnutie schémy v Bratislave sa konalo v čase, keď je Slovensko historicky prvýkrát predsedníckou krajinou Rady EÚ. Počas 75. plenárneho zasadnutia tejto poľnohospodárskej schémy OECD sa zástupcovia 22 členských aj partnerských krajín organizácie oboznámili aj s ovocinárskym sektorom Slovenska a diskutovali aj o téme v súčasnosti rezonujúcej na globálnych aj európskych fórach, ktorou je oblasť potravinových strát a odpadu v záujme jeho znižovania v celom potravinovom reťazci.

Slováci doviedli Európu ku kompromisu: Dohoda o kvótach pre hlbokomorský rybolov bola po rokoch schválená jednohlasne všetkými členskými krajinami

15-11-2016
Slovenská agrárna diplomacia dosiahla ďalší významný úspech. Na pondelkovom rokovaní pod vedením ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej prvýkrát po šiestich rokoch Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo schválila kvóty pre hlbokomorský rybolov jednohlasne. Ministri sa okrem toho zaoberali aj nákazami zvierat a vtáčou chrípkou.

Bruselské hlavné námestie bude zdobiť vianočný strom zo Slovenska

14-11-2016
Foto: Bruselské hlavné námestie bude zdobiť vianočný strom zo SlovenskaHlavné námestie v Bruseli bude tento rok počas vianočných sviatkov zdobiť jedľa zo Slovenska. Stane sa tak pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ.


Konferencia Bioenergia

10-11-2016
Slovenko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje dňa 29. novembra 2016 konferenciu na tému "Bioenergia".

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood