Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov

01-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)