Informácia o školeniach „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny (BTSF)“, ktoré organizuje Európska komisia pre členské štáty

09-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)