Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – riaditeľ Odboru koordinácie subjektov implementácie programov regionálneho rozvoja a CLLD

07-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)