Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru kontroly implementácie programov regionálneho rozvoja

15-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)