Facebook Statistics
Značka Kvality


Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 23. 2. 2007

28-02-2007
Zrážky, ktoré spadli na území Slovenska v 1. a 2. dekáde mesiaca február, nedovolili poľnohospodárom vstúpiť na pozemky a overiť si stav ozimín. Poľnohospodár ale musí myslieť dopredu....Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 9. 2. 2007

12-02-2007
Pre širokú poľnohospodársku verejnosť chcem odovzdať informácie, ktoré zistili pracovníci inšpekcie ochrany rastlín o zdravotnom stave poľnohospodárskych kultúr v mesiaci január v jednotlivých...

Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 16. 2. 2007

12-02-2007
Tohtoročná zima má pre poľnohospodára charakter talianskej zimy. Prevažná časť poľnohospodárskej pôdy je bez snehu a len severné okresy hlásia snehovú prikrývku. Súčasný ráz počasia vytvoril podmienky...


Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 2. 2. 2007

30-01-2007
Klimatické podmienky, ktoré prevládali nad naším územím v prvej a druhej dekáde januára, vytvárali podmienky na pokračovanie vegetácie, ale vývoj nepokračoval. Podľa pozorovaní inšpektorov...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood