Facebook StatisticsSignalizačná správa ÚKSÚP-u na 2. 3. 2007

07-03-2007
Počasie, ktoré prevládalo v 1. a 2. dekáde mesiaca február, vytvorilo optimálne podmienky pre škodcov v ozimnej repke.