Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu – Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 – 2013

01-03-2007
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní...Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 23. 2. 2007

28-02-2007
Zrážky, ktoré spadli na území Slovenska v 1. a 2. dekáde mesiaca február, nedovolili poľnohospodárom vstúpiť na pozemky a overiť si stav ozimín. Poľnohospodár ale musí myslieť dopredu....Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 9. 2. 2007

12-02-2007
Pre širokú poľnohospodársku verejnosť chcem odovzdať informácie, ktoré zistili pracovníci inšpekcie ochrany rastlín o zdravotnom stave poľnohospodárskych kultúr v mesiaci január v jednotlivých...

Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 16. 2. 2007

12-02-2007
Tohtoročná zima má pre poľnohospodára charakter talianskej zimy. Prevažná časť poľnohospodárskej pôdy je bez snehu a len severné okresy hlásia snehovú prikrývku. Súčasný ráz počasia vytvoril podmienky...