Facebook Statistics
Značka Kvality

Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 2. 2. 2007

30-01-2007
Klimatické podmienky, ktoré prevládali nad naším územím v prvej a druhej dekáde januára, vytvárali podmienky na pokračovanie vegetácie, ale vývoj nepokračoval. Podľa pozorovaní inšpektorov...

Vtáčia chrípka

25-01-2007Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 12. 1. 2007

15-01-2007
Na celom území Slovenska prevláda počasie, ktoré ešte nevytvorilo podmienky pre kryptovegetáciu, i keď miestami bol pokles teplôt, ale nebol taký výrazný, aby išli oziminy do kryptovegetácie. Z toho...

Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 19. 1. 2007

15-01-2007
Pre poľnohospodára by mal byť čas vegetačného pokoja. O uvedenej skutočnosti treba hovoriť v čase minulom. Dôvodom sú klimatické podmienky. V celej oblasti pestovania obilnín prevládalo...