Facebook Statistics
Značka Kvality


Schválené dotácie za rok 2005

29-11-2006
Dotácie schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR, na verejnoprospešné činnosti v roku 2005 v zmysle Výnosu MP SR č. 1657/2004-100

Schválené dotácie za rok 2006

29-11-2006
Dotácie schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR, na verejnoprospešné činnosti v roku 2006 v zmysle Výnosu MP SR č. 1657/2004-100
Zelená správa 2006

03-08-2006
údaje za rok 2005

Zelená správa 2006

03-08-2006
údaje za rok 2005