Facebook Statistics
Hodnotenie rizika k žiadosti na obnovenie povolenia GM kukurice 1507

13-01-2017
Vedecký panel EFSA pre GMO bol požiadaný o zhodnotenie žiadosti firiem Pioneer Overseas Corporation a Dow Agrosciences LLC o obnovenie existujúceho povolenia umiestniť na trh EÚ produkty z GM kukurice 1507 na potravinárske a krmivárske účely...

Prípravok Levucell SB® (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079) ako prídavná látka do krmív výkrmových kurčiat a minoritným druhom hydiny

13-01-2017
Úrad EFSA bol požiadaný, aby vyhodnotil bezpečnosť a účinnosť tejto prídavnej látky do krmív výkrmových kurčiat a minoritným druhom hydiny. Levucell SB® je prídavná látka zložená zo živých buniek kmeňa Saccharomyces cerevisiae, ktorá je aktuálne povolená ako zootechnická prídavná látka do krmiva pre prasiatka a prasnice...

Bezpečnosť a účinnosť Lactobacillus plantarum DSM 29024 ako prídavná látka do siláže pre všetky druhy zvierat

13-01-2017
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko vedeckého Panelu FEEDAP k prídavnej technologickej látke Lactobacillus plantarum, ktorá je určená k zlepšeniu silážneho procesu ...

Agrokomplex mení obchodný názov, stal sa národným výstaviskom

13-01-2017
Nitriansky Agrokomplex mení obchodný názov aj zlepšuje aj obchodnú stratégiu. Od 9. januára vystupuje pod novým názvom: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

Hodnotenie skupiny dochucujúcich látok 407 (FGE.407): 4-amino-5(3-izopropylamino)-2,2dimetyl-3-oxopropoxy-2-metylchinolín-3-karboxylová kyselina

13-01-2017
Panel pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, aromatické a technologické pomocné látky (CEF) bol požiadaný, aby vypracoval vedecké stanovisko o dôsledkoch používania ...
Zelená správa 2016

10-01-2017
údaje za rok 2015

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood