Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Verejné pripomienkové konania k hodnoteniu bezpečnosti aktívnej látky Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 a Thiophanate-methyl

01-12-2016
Pripomienky k správe spravodajského členského štátu o hodnotení rizika Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 a k správe spravodajského členského štátu ...


Príručka k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, verzia II.

30-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov. Ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, verzia II. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

XIV. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Bezpečnosť a kontrola potravín

30-11-2016
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín si Vás dovoľuje pozvať na XIV. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou - Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v termíne 30.-31.3.2017.

Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa výzvy na zlepšenie dopravy v regiónoch

30-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) spúšťa výzvy na zlepšenie dopravy v regiónoch. Zamerané sú na rekonštrukciu a modernizáciu ciest, ako aj zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy.


Návrh na podporu jednotky riadenia dokumentácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (DATA) pre sériu riadiacich aktivít vedeckých dát

29-11-2016
Táto výzva na tender prichádza s rámcovým kontraktom do 4 rokov s jedným kontraktorom.