Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016
Analýza a návrh technickej špecifikácie internetovej stránky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016
Výskum verejnej mienky o názoroch zamestnávateľov z rezortu poľnohospodárstva na odbornú úroveň stredných odborných škôl

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016
Výskum verejnej mienky (marketingový výskum) medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na potravinárstvo


Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-8

28-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-8...Knowledge Junction

24-11-2016
Knowledge Junction predstavuje EFSA vedecké nástroje, ktoré sú verejne dostupné ako webové aplikácie na novej EFSA štatistickej modelovej platforme ...

Infografika: Nebezpečenstvo vs. Riziko

24-11-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o zverejnení EFSA infografiky týkajúcej sa oblasti hodnotenia rizika.

Generálny štátny radca – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2016/56)

23-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Generálny štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu /viď príloha pdf. VK č. 2016-56/

The impact of global change on the environment, human and animal health

23-11-2016
Slovak Focal point for EFSA would like to inform you about organising international scientific conference “THE IMPACT OF GLOBAL CHANGE ON THE ENVIRONMENT, HUMAN AND ANIMAL HEALTH”.

Hlavný štátny radca – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2016/57)

23-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce /viď príloha pdf. VK č. 2016-57/